Benefits Technologie: De toekomstige trends voor communicatie en betrokkenheid

Laatst bijgewerkt: 2022-07-197 minuten leestijd

Om de betrokkenheid van werknemers zowel nu als in de toekomst te vergroten, kunnen werkgevers de kracht van benefits-technologie benutten bij het: 

  • Creëren van een unieke ervaring voor iedere werknemer
  • Personaliseren van communicatie zodat deze relevant wordt voor de individuele werknemer
  • Bieden van employee benefits ten behoeve van het welzijn van werknemers en die duidelijk maken dat u om hen geeft
  • Vereenvoudigen van de toewijzing van arbeidsvoorwaarden, maar tegelijkertijd online toewijzingen mogelijk maakt
  • Verlenen van 24/7 toegang aan werknemers tot hun arbeidsvoorwaarden en overige informatie m.b.t hun dienstverband, of dit nu via een desktopcomputer of via hun telefoons plaatsvindt
  • Bereiken van werknemers op het apparaat dat ze altijd bij zich hebben - namelijk hun telefoon

 

Na meer dan achttien maanden in de schaduw van COVID-19 te hebben geleefd, zijn er nu in veel landen zichtbare tekenen dat de situatie verbetert en in beweging komt. We zien dat sommige bedrijven werknemers weer welkom heten op kantoor, ook al is het maar een paar dagen per week, en hiermee keert er langzamerhand weer een gevoel van het gewone normaal terug. Terwijl er stappen in de goede richting zijn gezet, bestaan er desalniettemin meer vragen dan antwoorden over de manier waarop we in de toekomst gaan werken.

Twee zaken zijn echter duidelijk - het welzijn van werknemers en meer flexibiliteit over de vraag wanneer en waar we werken, wordt een belangrijk aandachtspunt voor ondernemingen wereldwijd. Een recent onderzoek onder meer dan 58.000 werknemers in Europa toont aan dat 73% van de Franse, 69% van de Duitse, 64% van de Deense, 63% van de Nederlandse, 57% van de Britse en 40% van de Zweedse respondenten antwoorden dat flexibele werktijden uitermate belangrijk zijn bij het al dan niet solliciteren op een nieuwe baan of toch bij hun huidige werkgever te blijven.

Op de vraag welke arbeidsvoorwaarden volgens hen in de toekomst het belangrijkst zijn, antwoordt 51% van de werknemers in Zweden,, 32% in Frankrijk en 24% in Nederland dat dit op het welzijn gerichte benefits zijn; 32% van werknemers in het VK en 25% in Denemarken vinden arbeidsvoorwaarden gericht op een evenwichtige work-life balance van cruciaal belang, en voor 30% van de werknemers in Duitsland komen benefits gericht op mentaal welbevinden op de eerste plaats. 

Voor werkgevers is het in de toekomst essentieel om benefits-technologie in te zetten om met werknemers te communiceren en ze te betrekken bij de aan hen geboden ondersteuning.

 Benefits Technology_2

Werknemers Bereiken en Betrekken, waar ze ook zijn

Nu het welzijn van werknemers en flexibiliteit zijn geïdentificeerd als de twee kernfactoren waar werkgevers zich voortaan op moeten richten, is hierin een grote rol weggelegd voor benefits-technologie. Benefits-technologie die het werkgevers mogelijk maakt hun werknemers te bereiken en te betrekken, waar ze ook zijn, en die werknemers 24/7 voorziet van toegang tot toegankelijke en beschikbare informatie wordt steeds belangrijker.

Een werknemer die kan rekenen op de ondersteuning van zijn werkgever en zich met hem verbonden voelt, is van essentiële waarde voor betrokkenheid, motivatie en inzet. Tegenwoordig moeten werkgevers hun employee benefits platform niet alleen beschouwen als een apparaat voor het doorgeven van bedrijfsinformatie aan werknemers, inclusief reminders over datums voor benefits en beloningen, maar ook als een portal waarop werknemers overal en altijd kunnen inloggen, om aanspraak te maken op benefits, informatie te raadplegen over hun dienstverband, en verbonden te blijven met hun werkgever.

 

Hoe wordt Betrokkenheid tegenwoordig gecreëerd?

Het onderwerp werknemersbetrokkenheid heeft de laatste decennia natuurlijk op grote belangstelling kunnen rekenen van werkgevers.   Maar met op uiteenlopende locaties gestationeerd personeel en een toenemend aantal werknemers die thuis willen werken, vormt het creëren van de juiste condities om de betrokkenheid te vergroten een nieuwe uitdaging voor werkgevers. 

Zoals in deze post wordt gedeeld, dragen plezier in het werk, het gebruiken van onze vaardigheden en het besef dat wat we doen ertoe doet allemaal bij aan het gevoel van betrokkenheid; dit geldt ook voor onze collega's, en strookt met de ondernemingswaarden.

Bovendient doet Business News Daily verslag van een onderzoek waaruit blijkt dat werknemers die zich "begrepen en gewaardeerd" voelen niet alleen een positievere employee experience ervaren, maar daarnaast een betere moraal hebben en beter presteren. Een positieve employee experience creëert de juiste condities voor betrokkenheid.

Daarom moeten bedrijven nieuwe wegen inslaan om een positieve employee experience tot stand te brengen. De beste manier hiervoor? Werknemers laten zien dat je hen waardeert en hun welzijn een warm hart toedraagt. Tegenwoordig stelt benefits-technologie werkgevers hiertoe in staat.

 

Personalisering = Relevantie = Betrokkenheid

Personalisering leidt tot relevantie, en op haar beurt vergroot relevantie de betrokkenheid. Hier komen benefits-technologie en communicatie samen en leiden tot betrokkenheid.  

Met benefits-technologie, kunnen werkgevers, net zoals employee benefit platforms, gepersonaliseerde employee experiences creëren voor iedere werknemer. Wanneer individuele werknemers inloggen op hun benefits platform, zien zij alleen informatie die relevant is voor hen. Dit laat zien dat je om een werknemer geeft, in tegenstelling tot een “one size fits all” benadering. 

Werknemers kunnen specifiek op hen gerichte berichten lezen, browsen en aanspraak maken op voor hen bedoelde (welzijns)benefits, maar ook loonstrookjes bekijken enzovoort.

 Benefits Technology_1

Benefits Technologie en Communicatie

Communicatie is een essentieel onderdeel voor het creëren van betrokkenheid en het gevoel door je werkgever te worden ondersteund.   Hoe moet je communiceren over op welzijn gerichte benefits? Hoe informeer je werknemers over de voor hen beschikbare ondersteuning? Hoe maak je jouw beleid inzake werktijden en flexibiliteit bekend? 

Wanneer jouw benefits platform is uitgerust met geïntegreerde communicatietools, kun je doelgerichte communicatie creëren en versturen naar specifieke individuele werknemers, groepen, locaties of aan diegenen die in aanmerking komen voor specifieke arbeidsvoorwaarden of deze al genieten. Doelgerichte communicatie draagt bij aan de totstandbrenging van personalisering en relevantie, die beide bijdragen aan betrokkenheid. 

Ook kunnen werkgevers met behulp van de communicatietools van het platform berichten verzenden naar voorkeurskanalen van geadresseerden, of dit nu via e-mail, een pushnotificatie of via een op het benefits platform gepost bericht plaatsvindt. En als de provider van jouw benefits platform zelf een app heeft, kun je werknemers bereiken en betrekken met pushnotificaties. Dit is essentieel geworden, nu steeds meer werknemers op afstand werken. 

Hoewel de toekomst van werk zich nog steeds aan het ontvouwen is, zal benefits-technologie een belangrijke rol blijven spelen op het gebied van betrokkenheid en communicatie, juist door haar vermogen de relatie tussen werkgever en werknemer te versterken.


Op zoek naar meer inspiratie over de manier waarop een uitzonderlijke employee experience tot stand wordt gebracht die weer leidt tot betrokkenheid? Download ons e-book vandaag!EMPLOYEE EXPERIENCE E-BOOK