Technologie gebruiken om tegemoet te komen aan de vraag van werknemers naar transparantie

Laatst bijgewerkt: 2022-07-194 minuten leestijd

Werknemers van nu eisen totale transparantie van hun werkgever, terwijl werkgevers ontdekken dat meer transparantie op de werkplek kan helpen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten en werknemers langer te behouden.

Het is niet verrassend dat werknemers die werken voor organisaties die transparanter zijn, meer vertrouwen hebben in het management, zich meer inzetten voor de organisatie en zich meer verbonden voelen met het employer brand.

Deze vraag van werknemers naar transparantie strekt zich ook uit tot beloning en vergoeding. De roep om transparantie en gelijkheid wint in feite snel aan kracht, waardoor organisaties gedwongen worden hun transparantie rond beloningen, loonverdeling en de beloningskloof tussen mannen en vrouwen onder de loep te nemen.

Digitale technologie kan gebruikt worden als hulpmiddel om de transparantie rond beloning te helpen vergroten, op vrijwel dezelfde manier waarop ze de verbondenheid en communicatie heeft verbeterd.

employeeapp-smartphone

Technologie gebruiken voor transparantie en vertrouwen

 Door als werkgever te investeren in technologie die de werknemersbeloning transparanter maakt, kunnen werknemers niet alleen hun beloningsinformatie zien en begrijpen, maar ontstaat ook vertrouwen. Vertrouwen versterkt de kracht van het employer's brand, dat een grote rol speelt bij zowel het aantrekken van talent als het verbeteren van het behoud daarvan.

In het State of IT-rapport van Salesforce was te zien dat 71% van de werknemers wil dat hun werkgever hen hetzelfde niveau van technologie biedt als ze als consument in hun persoonlijke leven gebruiken.

Als gevolg daarvan bieden steeds meer werkgevers hun werknemers mobiele apps en andere interactieve, personaliseerbare digitale ervaringen aan, zodat hun personeel geïnformeerd, verbonden en betrokken kan blijven.

 

De beloningskloof

Als het gaat om transparantie rond beloningen en vergoedingen, moeten werkgevers de werknemers bewust maken van hun totale beloning. Zonder kennis van hun totale beloningswaarde lopen werknemers een belangrijk deel van hun beloningspakket mis, om nog maar te zwijgen van het geld dat organisaties verspillen aan ongebruikte benefits. Erger nog, werknemers kunnen vertrekken om ergens anders te gaan werken waar ze menen beter gecompenseerd te worden.

In onze Compensation Gap-enquête werd ontdekt dat 8 van de 10 werknemers hun totale beloningspakket onderschatten en dat werknemers zich gemiddeld niet bewust zijn van tot 33% van wat hun werkgevers aan hen uitgeven.

Als een werknemer slechts een deel van zijn aanbod kent of kan zien, gaat de werkelijke waarde van zijn beloningspakket verloren, wat leidt tot wat wij een beloningskloof noemen.

Dus hoe kun je, met behulp van technologie, beloningen transparanter maken?

3Ways_Companies_Use_1

 

Wat je ziet is wat je krijgt

Via Benify's cloud-gebaseerde werknemersportaal hebben werknemers toegang tot een digitaal Total Reward Statement  dat hen een transparante uitsplitsing geeft van hun salaris, pensioen, verzekeringen, en andere benefits die aan hen betaald worden en die samen hun totale beloning vormen. Voor werkgevers geeft deze verklaring blijk van transparantie rond beloning door een duidelijke visualisering van de beloning van werknemers.

Vertrouwen en transparantie worden nog groter doordat werknemers hun Total Reward Statement overal en altijd kunnen inzien via hun werknemersportaal via desktop of via hun smartphone of tablet met de Benify app.

Bovendien krijgen HR-medewerkers via Benify's globale oplossing toegang tot het Global Intelligence Dashboard, dat beheerders in staat stelt bedrijfsbrede gegevens over vergoedingen en benefits op één plaats te zien.

Gegevens kunnen werkgevers bijvoorbeeld helpen bij het beoordelen van loonsverhogingen, het gebruik van benefits, en het aanpakken van eventuele problemen rond loonverschillen tussen mannen en vrouwen, beloning van leidinggevenden, en meer. 


Het tijdperk van transparantie is aangebroken. Is jouw organisatie voorbereid? Download vandaag nog onze whitepaper!

TOTAL REWARD STATEMENT WHITEPAPER