Wat is je salaris nou echt waard? De waarheid over je inkomen en geluk op het werk.

Laatst bijgewerkt: 2022-07-196 minuten leestijd

Uit een verslag van Harvard Business Review waarvoor 2.285 Amerikaanse professionals uit 26 branches van verschillende beloningsniveaus werden ondervraagd, bleek dat 9 van de 10 medewerkers bereid zouden zijn 1% van hun totale inkomen gedurende hun loopbaan in te leveren als ze zinvoller werk zouden kunnen doen.

Bovendien komen steeds meer mensen tot de ontdekking dat het belangrijker is een baan te hebben waarin ze zich heel betrokken voelen en die past bij hun levensstijl, dan een salarisverhoging te krijgen. Salaris is uiteraard belangrijk. Maar het is zeker niet de enige factor en geeft geen compleet beeld van onze tevredenheid met ons werk of het leven in het algemeen.

Het ideale huishoudsinkomen is…

Gallup heeft een artikel gepubliceerd over een onderzoek, uitgevoerd door Angus Deaton, Ph.D., een befaamd econoom, en Daniel Kahneman, Ph.D., een psycholoog met een Nobelprijs op zijn naam, beiden van Princeton University. De twee analyseerden ruim 450.000 antwoorden uit de Gallup-Healthways Well-Being Index (GHWBI), een dagelijkse enquête waarin ongeveer 1.000 Amerikanen vragen over hun welzijn beantwoorden. Ze ontdekten dat een jaarlijks huishoudsinkomen van $75.000 optimaal is voor ons emotionele welzijn.

“Het maakt niet uit waar je woont, bij $75.000 is je emotionele welzijn optimaal,” aldus dr. Deaton. “Als je meer verdient, voegt dat absoluut niets toe. Het is alsof je tegen een soort plafond aanloopt en meer geld alleen je emotionele welzijn niet verder verhoogt.” what-is-your-salary-really-worth

Geluk op het werk is meer dan je salaris alleen

Het aantal gewerkte uren en flexibele werktijden zijn beide belangrijk voor arbeidstevredenheid. Voor veel werknemers is het een groot pluspunt als je eerder weg kunt om je kinderen op te halen of tijdens je woon-werkverkeer op afstand kunt werken.
Financieel welzijn is een andere kritieke factor. En financieel welzijn gaat verder dan een hoog salaris.

In samenwerking met leidende economen, psychologen en andere wetenschappers deed Gallup onderzoek naar welzijn onder ruim 98% van de wereldbevolking en kwam tot de bevinding dat zeggenschap over je eigen economische leven om stress te verminderen en veiligheid te vergroten een van de belangrijkste algemene elementen is die mensen nodig hebben om te kunnen gedijen.

Bedrijven zouden er daarom goed aan doen om hun werknemers de totale waarde van hun beloning te laten zien. Als werknemers niet weten waaruit hun hele beloning is opgebouwd, missen ze een groot deel van hun beloning en hebben ze mogelijk onrealistische ideeën. Forbes legt uit dat arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol kunnen spelen in het grotere financiële plaatje. Zo kunnen een gratis ontbijt, lunch en diner bij Google goed zijn voor ruim $10.000 bovenop je salaris.

De voordelen van arbeidsvoorwaarden

In 2018 hield Benify een enquête onder meer dan 20.000 werknemers en HR-leidinggevenden in verschillende branches. De anonieme enquête verschafte inzicht in verschillende thema’s, waaronder arbeidsvoorwaarden, beloningen, persoonlijke financiën en betrokkenheid van werknemers. Uit de gegevens kwam een duidelijke correlatie tussen tevredenheid over arbeidsvoorwaarden en betrokkenheid bij het werk naar voren. Werkplekken met een lage tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden kennen over het algemeen een lage mate van betrokkenheid. Andersom is het ook zo dat werkplekken met een hoge tevredenheid over het algemeen een hoge mate van betrokkenheid ervaren.

Werkzoekenden doen er dan ook goed aan bij hun volgende salarisonderhandelingen naar de totale waarde van het aanbod te kijken. Kun je bijvoorbeeld zo nodig thuiswerken? Zijn de werktijden flexibel? Omvat je beloningenpakket ook diverse verzekeringen, pensioen en andere voordelen?

Zoals wordt uitgelegd in het blogbericht van een student van Cornell University Happiness through Employee Benefits: The Cost of Doing Business: “Bedrijven moeten hun werknemers steunen, zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen, stress bij werknemers verminderen en ze de kans geven buiten het werk om dingen te doen waar ze gelukkig van worden. De afgelopen jaren zien we dat meer bedrijven kiezen voor geluksverhogende arbeidsvoorwaarden.” what-is-your-salary-really-worth-

Voeg extra ervaringen toe

Het is voor werkgevers vandaag de dag belangrijker dan ooit om werknemers een gepersonaliseerde en boeiende werknemerservaring te bieden. Werkgevers kunnen de werknemerservaring personaliseren door hun arbeidsvoorwaardenpakket op het individu af te stemmen. En dat doe je het beste door een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden.

Of het nu gaat om de flexibiliteit om zelf een aanbieder of een pensioen of verzekering te kiezen die het beste past bij de individuele werknemer, of een flexibel budget dat werknemers naar hun eigen behoefte kunnen besteden, met flexibele arbeidsvoorwaardenplannen kunnen bedrijven hun arbeidsvoorwaardenpakket afstemmen op de behoeften van elke afzonderlijke werknemer.

Een flexibel arbeidsvoorwaardenplan geeft een bedrijf niet alleen de mogelijkheid om de totale waarde van de vergoeding van een werknemer te laten zien, maar heeft ook andere voordelen:

  • Je wordt gezien als een werkgever die de verschillende behoeften van werknemers erkent en hier rekening mee houdt;
  • Je werkgeversmerk wordt sterker;
  • Het helpt je om talent aan te trekken en te werven;
  • Werknemers waarderen hun totale vergoedingenpakket;
  • Het helpt talent te behouden;
  • Geeft werknemers een gevoel van zeggenschap;
  • Je laat zien dat je oog hebt voor het financiële welzijn van werknemers.

Wil je meer weten over hoe je een buitengewone werknemerservaring kunt bieden? Download dan nu een gratis exemplaar van Benify’s nieuwe e-book “The New Employee Experience: How to maximise and optimise every step of the employee journey”!

DOWNLOAD E-BOOK