Zo vergroot je het financieel welzijn op het werk

Laatst bijgewerkt: 2022-11-245 minuten leestijd

Wist je dat slechts een op de vier Nederlanders bestempeld kan worden als financieel gezond? Ten minste, dat cijfer kwam vorig jaar uit een onderzoek onder 5000 Nederlanders, uitgevoerd door Deloitte. Daarbij werd 25% van de respondenten aangemerkt als financieel kwetsbaar, terwijl nog eens 24% het etiket financieel ongezond kreeg opgeplakt. Gezien het verloop van 2022 tot nu toe, lijkt het alleszins redelijk om ervan uit te gaan dat die cijfers niet beter zijn geworden.

Meer mensen met een financiële hulpvraag

Het Nibud bevestigt dat dit jaar veel meer mensen contact opnemen met een financiële hulpvraag dan normaal. Het aantal mensen met vragen is ongekend hoog, ook voor medewerkers die al decennia werken bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Misschien zit je als werkgever nu meelevend te knikken en denk je: gelukkig worden ze geholpen door het Nibud – dus dat komt wel goed. Jij bent ten slotte niet verantwoordelijk voor de financiële situatie van je werknemers! Strikt genomen heb je natuurlijk gelijk. Je betaalt een goed salaris en wat je medewerkers verder doen op het financiële vlak, is none of your business.

Maar als in zes maanden het aantal mensen dat zich zorgen maakt, stijgt van 56% naar 77%, kun je je toch wel achter de oren krabben. En wanneer je vervolgens weet dat geldzorgen stress en mentale problemen veroorzaken, kun je je ook voorstellen dat de slechte mentale gesteldheid van een medewerker zeker ook zijn weerslag zal hebben op de productiviteit, en daarmee op je bedrijfsresultaten.

Sterker nog, je hoeft je helemaal niets voor te stellen. PwC heeft het voor je uitgezocht: financiële zorgen van een werknemer hebben een negatieve invloed op de werknemerstrouw. Medewerkers met geldzorgen zeggen zelf een negatieve invloed te ervaren op hun mentale gesteldheid en hun productiviteit op het werk.

In de literatuur heet dit het sneeuwbaleffect. Je leest er meer over in ons e-book over financieel welzijn.

Hur_man_bygger_2

Wie helpt?

De stijgende kosten zijn dus een levensgroot probleem voor meer en meer Nederlanders. Met een torenhoge inflatie wordt rondkomen elke maand weer ietsje moeilijker. Traditioneel zorgen we in ons land redelijk goed voor elkaar. Het valt echter niet te ontkennen, dat het sociale vangnet behoorlijk wat kleiner is geworden in de laatste decennia. En hoewel onze overheid momenteel zeker regelingen treft om de ergste problemen te bezweren, wordt een ongekend aantal mensen hard geraakt.

Wat kun je in deze tijd als werkgever zelf doen? Ter inspiratie werpen we een blik over de grens. De inflatie stijgt wereldwijd, ook in landen die altijd al een minder genereus sociaal systeem kenden. Welke oplossingen zien we daar?

Werkgevers schieten te hulp

Internationaal zien we dat werkgevers al een tijd hulp bieden op het vlak van financieel welzijn. Uit onderzoek van Bank of America blijkt dat Amerikaanse werkgevers tussen 2013-2022 een sterk groeiend besef hebben van hun verantwoordelijkheid voor het financieel welzijn van hun medewerkers. Wel 97% voelt die verantwoordelijkheid. Financieel welzijn wordt voor hen dan ook een steeds belangrijkere benefit om aan te bieden.

Hoe ziet zo’n programma voor financieel welzijn eruit? Dat wisselt. We zien allerlei voorbeelden van ondersteuning door werkgevers. Je kunt medewerkers hulpmiddelen aanbieden en doorverwijzen naar instanties die specialiseren in financiële hulpverlening (denk, naast het Nibud, onder meer ook aan Geldfit). Je kunt een online assessment aanbieden, eventueel samen met een tool dat aanbevelingen genereert. Ook zijn er werkgevers die ervoor kiezen een financieel expert in te schakelen. Zo iemand kan een-op-een of groepsgewijs voorlichting geven. Een compleet trainingsprogramma behoort natuurlijk eveneens tot de mogelijkheden.

Financieel welzijn als onderscheidend werkgeverskenmerk

Wanneer je als werkgever financieel advies of benefits op het gebied van financieel welzijn aanbiedt, laat je zien dat je een betrokken werkgever bent, en ben je actief bezig om de hoge inflatie het hoofd te bieden. Financieel welzijn wordt dan ook door steeds meer HR-professionals gezien als een praktische strategie om:

• werknemersbetrokkenheid te vergroten;
• medewerkers te motiveren;
• werknemerstrouw aan te jagen;
• productiviteit van medewerkers te verhogen;
• medewerkers langer bij de organisatie te houden.

Gen_Z_1

Vier eenvoudige manieren waarop je de financiële zorgen van je medewerkers kunt verlichten

Een investering van de werkgever in het financiële welzijn van de medewerkers, is dus een win-win voor alle partijen. Wat kun je nu doen?

• Ondersteuning bieden bij het aflossen van (studenten)leningen
• Een ruimhartig beleid hanteren op het gebied van betaald verlof (denk aan zorgverlof, ouderschapsverlof, etc.)
• Relaties ontwikkelen met experts in financiële begeleiding
• Financiële hulpverlening aanbieden

Met 2023 voor de deur staat het water veel werknemers aan de lippen. De stijging in levenskosten zorgt voor een enorme druk, terwijl een deel van de bevolking daarnaast nog worstelt met de nasleep van de pandemie. Als werkgever is het niet alleen verstandig om hulp voor financieel welzijn aan te bieden – het is ook gewoon the right thing to do.


Je leest meer over financieel welzijn en hoe je als werkgever hierbij kan helpen in ons gratis e-book over financieel welzijn.