Hoe beloningen bijdragen aan een doelbewuste bedrijfscultuur

Laatst bijgewerkt: 2022-07-195 minuten leestijd

In de huidige strijd om talent is het voor sommige bedrijven gemakkelijker om kandidaten aan te trekken dan voor andere. Waarom? Dat is simpel - ze hebben een sterk employer brand en een cultuur waar mensen graag deel van uitmaken.

Toen we werknemers in heel Europa vroegen hoe belangrijk de bedrijfscultuur is bij de beslissing om bij hun huidige werkgever te blijven of een nieuwe te zoeken, zei een verbluffende 59% van de deelnemers in Denemarken en 54% in Nederland dat die uiterst belangrijk is. 50% van de deelnemers in het VK, 48% in Duitsland, 42% in Frankrijk, en slechts 26% in Zweden zeggen ook dat cultuur uiterst belangrijk is.

De waarde van een doelbewuste bedrijfscultuur kan niet overdreven worden. Werknemers voelen zich verbonden met het bedrijf en voelen zich gedreven en gemotiveerd om er te werken omdat ze geloven in wat ze doen en het gevoel hebben dat wat ze doen zin heeft.

 

Visie en waarden zijn belangrijk, maar...

De meeste werkgevers begrijpen dat ze, om een doelbewust eidscultuur te creëren, de werknemers op één lijn moeten brengen met de bedrijfswaarden en vertrouwd moeten maken met de visie en de missie van het bedrijf. Zoals we delen in ons artikel 4 Tips for Creating a Culture Where Employees Thrive, moeten werkgevers manieren vinden om te zorgen dat werknemers de kernwaarden van de onderneming begrijpen en in praktijk brengen.

Het maakt niet uit hoe duidelijk de visie van een bedrijf is of hoe goed bedoeld de waarden zijn, deze dingen verliezen snel hun effect als de werknemers zich niet gewaardeerd voelen of niet beloond worden voor hun inspanningen.

How_rewards_contribute_1

 

Cultuur in stand houden door belonen

Veel bedrijven hebben gesproken over de moeilijkheden om tijdens de coronaviruspandemie een gevoel van cultuur te behouden, wanneer grote delen van hun personeel thuis werkten. Zoals een artikel uitlegt, moesten bedrijven manieren vinden om vaste medewerkers eraan te herinneren waar het bedrijf voor staat en tegelijk de nieuwe starters de cultuur in het hart en de geest te prenten. Dit is het moment waarop beloning in beeld komt.

Twee belangrijke factoren om een doelbewuste cultuur te creëren zijn beloning en waardering. Beide zijn met elkaar verbonden. Weliswaar zeggen veel werkgevers dat ze hun werknemers waarderen en dat werknemers hun belangrijkste kapitaal zijn, maar als werknemers dit niet uit de eerste hand ervaren, verliezen zulke woorden hun betekenis. Gelukkig kunnen werkgevers, zelfs in een tijd waarin veel werknemers thuis werken, met beloningen en voordelen de motivatie op peil houden en de cultuur in stand houden.

 

Beloning ondersteunt behoud

Belonen van werknemers die inzet tonen en de bedrijfswaarden in praktijk brengen verdiept hun band met hun werkgever en vergroot hun gevoelens van waardering.

Wanneer inspanning en inzet beloond worden, zullen grotere inspanning en inzet volgen. Zo blijkt uit een onderzoek dat 90% van de werknemers zegt dat ze langer zouden blijven als ze zich voor hun werk gewaardeerd voelen. Bovendien zegt 82% van de werknemers dat ze bereid zijn harder te werken als hun bazen hen waarderen.

Daar tegenover staat dat, zoals een artikel in Forbes deelt, uit een studie blijkt dat 66% van de werknemers zegt dat ze "waarschijnlijk hun baan zouden verlaten als ze zich niet gewaardeerd voelden". Onder millennials springt het aantal werknemers dat zou vertrekken als ze niet gewaardeerd worden naar 76%.

How_rewards_contribute_2

Voeg de daad bij het woord

Om een doelbewuste cultuur te creëren, moeten werkgevers hun werknemers in lijn brengen met hun waarden, visie en missie en hen tegelijkertijd belonen.

Zoals website Positive Psychology.com uitlegt, is geld de beste vorm van positieve bekrachtiging op de werkplek, of het nu in de vorm is van salaris, benefits, of andere beloningen, zoals extra vakantiedagen. Financiële beloningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit extra ouderschapsverlof, bonussen, personeelskortingen, of andere ondersteunende benefits die het dagelijkse leven van de werknemers vergemakkelijken.

Een andere manier om gevoelens van waardering te verhogen is de werknemers bewust te maken van hoeveel je in hen geïnvesteerd hebt. Door de werknemers een gevisualiseerde uitsplitsing te presenteren in de vorm van een total reward statement, kunnen ze de werkelijke waarde van hun beloningspakket zien, inclusief de benefits en extra's die hun werkgever in hen investeert. Lees meer over total reward statements in onze gratis te downloaden whitepaper.

Ga er nooit van uit dat een werknemer weet hoezeer je hem of haar waardeert. En onthoud, waardering gaat heel ver in het scheppen van een positieve, doelbewuste cultuur.


Lees meer over het belang van cultuur in ons e-book, The New Employee Experience: How to maximise and optimise every step of the employee journey.